För att ge barnen en god omsorg är det viktigt att både barn och föräldrar känner trygghet hos oss. Att ha fasta rutiner är en viktig del av detta för att verksamheten inte ska bli för ostrukturerad.

Följande är grunden för vår veckoplanering
Den fria leken stimulerar fantasi och kreativitet. Detta måste få ta tid och är väldigt viktigt. Vi samarbetar med andra familjedaghem i området och träffas en dag i veckan i hyrd lokal där vi arbetar med olika teman. Där har vi även en 5-årsgrupp som är skolförberedande.

Att röra på sig är roligt och vi har rytmik, yoga och massage. Kroppskontakt ger lugn och harmoni. Vi är ute varje dag och använder skogar och parker i närområdet. Vi arbetar med barnen i åldersindelade naturgrupper, så kallad Mulle, Knytte och Knopp. Där får barnen lära sig om djur och natur, även där i samarbete med andra familjedaghem.

Språkutveckling är viktigt och vi läser sagor varje dag. Detta för att stimulera fantasi och inlevelseförmåga. Vi går regelbundet till biblioteket. Sång och ramsor är andra delar som vi använder oss flitigt av.

Vid lunchen ska vi ha trevligt. Det blir som en extra samling med mycket spontana tankar och prat. Vi arbetar med något som vi kallar veckans matvärd. Ett av barnen hjälper till med dukning och att förbereda grönsakerna under en vecka. Samma barn bakar även matbröd till mellanmålet. Här får vi in mycket matematik.

Övriga aktiviteter under året
Vi tycker att det är viktigt med traditioner och firar påsk, midsommar och jul och andra uppmärksammade tillfällen som t.ex. alla hjärtans dag och nationaldagen. Då pysslas det och bakas.

Vi går på teatrar och badar. Under vintern blir det mycket snölek, pulkaåkning och skridskor. Som avslutning åker 5-årsgruppen till Tom Tits experimentverkstad och en gång per år åker vi med hela barngruppen på en heldagsutflykt i inhyrd buss tillsammans med andra familjedaghem.