Vilka är vi?

Jag heter Ullrika och ansvarar för verksamheten där även Jessica och Malin arbetar. Vi huserar i ett lugnt villaområde i Långbro/Älvsjö. Hela huset används till verksamheten med tillhörande inglasad altan som används året om. Tomten är inhägnad och har stora lekytor med lekborg, cykelytor, grillplats etc. Kompletterande lokal används vid temaarbeten och pyssel. Vi samarbetar med flera andra privata familjedaghem i området samtidigt som parker och skogar i närområdet utnyttjas regelbundet.

Vår målsättning är att barnen ska känna sig trygga hos oss och få självtillit så att de vågar uttrycka sina åsikter i grupp. Att lära sig visa hänsyn och respektera både sin miljö och sina medmänniskor. Vi strävar efter att ha en öppen och respektfull dialog med föräldrarna så att de ska känna sig delaktiga och ha insyn i den dagliga verksamheten. Vi arbetar aktivt med grundläggande, demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen, så kallat genusperspektiv.

Ullrikas familjedaghem är en övrig pedagogisk omsorg, ett mellanting mellan liten förskola och familjedaghem. Utbildningsförvaltningen kvalitetssäkrar verksamheten med riktlinjer och kontrollbesök. Vid brukarundersökningarna som genomförs årligen på uppdrag av Stockholms Stad har vi sedan 2010 (2010, 2011, 2012, 2013) fått högst betyg i Stockholm.